Klosterenga park

Klosterenga park er en skulpturpark i bydel Gamle Oslo med et unikt kunstnerisk bekkeløp og kunstelementer utformet av billedhugger Bård Breivik. Parken er en opplevelsespark med kunst, vann og grønne områder for store og små.

Hvor ligger Klosterenga park?

Klosterenga park er en bydelspark i Bydel Gamle Oslo. Parken ligger mellom Vålerenga og Grønland og har utstrekning fra Galgebergområdet og Jordal, og ned til Grønlandsleiret ved Politihuset. Fengselsmuren til Oslo fengsel og Åkebergveien avgrenser parken på nordsiden, og Nonnegata og boligene nord for Schweigaardsgate avgrenser parken i syd.

Hva er spesielt med Klosterenga park?

Klosterenga park er Oslos nye skulpturpark hvor vann og kunst møter hverandre. Parken er den største kommunale enkeltsatsningen på et kunstprosjekt siden Vigelandsparken, og er en av de mest omfattende offentlige kunstsatsingene i nyere norsk historie.

Kunstprosjektet begynte allerede på 1990-tallet og er fullført etter kunstner Bård Breiviks visjon.

En bærende idé er at skulpturelle elementer knyttes sammen med bruken av vann, og steinelementene er kunstneriske uttrykk fra ulike kulturer. Ideen er at parken med sin flerkulturelle utforming kan bidra til økt respekt for hverandres kultur. Det er mange stoppesoner for kunstopplevelser og vannskulpturer.

Hovinbekken rant tidligere under parken i en kulvert. Bekken har blitt åpnet, og igjen blitt en viktig del av området. Selve bekkeløpet har i seg selv blitt en kunstinstallasjon, en 700 meter lang kunstbekk.

Klosterenga park er et rekreasjonsområde med turvei, gangveier og belysning gjennom hele parken, og flere møteplasser med sitteplasser.

Historisk blikk på parken

Parken ligger i et område som skriver seg tilbake til middelalderens Oslo. Den gang var det klosterdrift, jordbruk og beitemark. På 1800-tallet vokste byen, Botsfengselet ble bygget og bygårdene rundt vokste frem. Parken på Klosterenga ble etter hvert anlagt og på 1920-tallet ble Hovinbekken lagt i rør. Sommeren 2023 ble bekken gjenåpnet, og tilgengelig for dyreliv og planter.

Klosterenga skulpturpark var i utgangspunktet et samarbeid mellom Bård Breivik og Bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo som del av satsningen Miljøbyen Gamle Oslo. På begynnelsen av 1990-tallet var denne delen av indre sentrum øst preget av tungtrafikk, rus- og voldsproblematikk, fraflytting og nedleggelse av den lokale skolen. For å bedre på dette var Klosterenga skulpturpark et av flere viktige insentiv for byutviklingsprosessen, og et sosialt, økonomisk og kulturelt områdeløft for bydel Gamle Oslo.

Hovinbekken og turveier

Hovinbekken renner gjennom Klosterenga i et system av renner, kar, vanntrapper og basseng. Bekken er i samspill med de ulike skulpturene, hovedmotivet i Klosterenga skulpturpark.

Hovinbekken har sitt utspring ved Linderudkollen og Grefsenkollen og er Oslos 4. største vassdrag hva gjelder vannføring, men har også vært det mest lukkede. I dag er Hovinbekken åpen fra Teglverksdammen på Økern til Ensjøveien, gjennom Jordal og videre gjennom Klosterenga park.

For å møte klimaendringene med kraftig regn og mye tørke, er det viktig å la bekker og vassdrag være åpne og synlige. Mange av Oslos bekker ligger i rør under bakken, tar vi de frem igjen hjelper de til med å ta unna store vannmengder, og bidrar til at dyrelivet og planteliv blomstrer.

Langs bekken er det turveier og sitteplasser.

Om kunstner Bård Breivik og billedhugger Kristian Blystad

Bård Breivik (1948-2016) var en av Norges mest profilerte billedhuggere. Breivik har et rikt og variert kunstnerskap som inkluderer flere offentlige skulpturer og utsmykninger i stein og metall, blant annet prosjektet Citadel på Skøyen i Oslo og Torgalmenningen i Bergen. I grensesnittet mellom arkitektur, landskap og byplanlegging har Breivik etablert en særegen kunstnerisk signatur med monumentale skulpturer – noe Klosterenga er et eksempel på.

Kristian Blystad ble kunstnerisk leder etter at Bård Breivik gikk bort, og fortsatte prosjektet i samarbeid med arkitekt Jørn Skaare. Blystad har utformet de resterende steinelementene etter skisser fra Breivik, i tillegg til å lage egne verk. Blystad og Skaare var Breiviks gode venner og samarbeidspartnere, og kjenner prosjektet fra starten på 90-tallet. Sammen med Johansen Monument huggeri har de fullført kunstparken.

Blystad har bred erfaring med kunst i offentlig rom, og ble i 2007 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats som billedhogger og bidrag til norsk og internasjonal arkitektur.

De ulike kunstelementene i bekken og parken

1. Øvre amfi med Trappefossen

Vannet kommer opp som et «oppkomme» - en underjordisk vannåre som danner en bekk - i bunnen av amfiet på øvre plass ,og markerer starten av bekken på Klosterenga. Rundt amfiet er det plassert skulpturelle benker i steintypen diabas. Fra øvre plass ledes bekken nedover Trappefossen som i seg selv er en skulptur, utformet i Iddefjordgranitt.

2. Sortebekken

Sortebekken er inspirert av de gamle bekkene på Vestlandet som ble gravd ut for å skille jordene fra hverandre og for å holde kveget samlet. Sortebekken er kledd i sort diabas og med mindre stein i bunnen som gir ly til fisk og skaper bevegelse i vannet. Sortebekken går i en krapp sving av rød granitt, før det fortsetter til Stilla, et vannspeil med terskler og StepStones.

3. Muren, bassenget og den flerkulturelle plass

Muren består av historiske byggestein, gamle gudebilder, buddhahoder og skulpturer. Det ovale bassenget er bygget i sort, kinesisk granitt omgitt av en stripet stein. Fonteneskulpturen Lingam symboliserer guden Shivas fruktbarhetskraft, som er å finne i store deler av den hinduistiske verden. Endemuren i sydlig retning består av tre rom, to rom tett besatt med elefantskulpturer og et rom med opptil 18 forskjellige eggformede skulpturer.

4. Slipset og bølgebenk

En liten avstikker unna bekken ligger slipset, en lang vannrenne utformet i sortkinesisk granitt. Ved siden av er den skulpturelle bølgebenken, laget i en helt spesiell steinsort fra Kina, en sebrastripet sandkvartsitt. Benken er inspirert av arkitekten Gaudis steinmosaikk, men betongen er byttet ut med et en naturlig utformet konglomerat.

5. Grotten

Grotten er et av hovedverkene i parken. Det er en 11,5 meter lang og 1,5 meter høy vannskulptur. Inne i grotten finner man flere skulpturer. Bekken renner over taket og danner en naturlig vanngardin som endrer seg i takt med vannføringen i bekken. Vannet drypper og sildrer nedover grotten og samles i en dam, før bekken fortsetter videre nedover.

6. Festplassen og fylkessteinene

Bekken tar en pause der Festplassen rammes inn av historiske byggestein i rød granitt. Her er også fylkessteinene plassert - runde steiner med en diameter på 90 cm hvor steinsortene er plukket ut med tanke på typiske sorter i hvert enkelt fylke. Disse var en gave til Oslo by fra landets fylker og Svalbard. Klosterenga var, med sin nærhet til Oslos eldste historie og sentrale plassering i Gamlebyen, et egnet sted for plassering av en slik 1000-års-gave.

7. Sluttsluket

Sluttsluket er den siste vannskulpturen som bekken passerer før den igjen forsvinner ned i bakken. Skulpturen er utformet slik at vannet ledes videre ned i en underliggende sjakt. Sluttsluket er en lyd- og lysskulptur. Sluttsluket monteres når bekken åpnes i det aller siste byggetrinnet i prosjektet.

8. Vannkongle

Vannkongle er en fonteneskulptur i bronse på en sokkel av steinarten Bergan syenitt. Trykksatt bekkevann ledes i et rør under bakken og føres opp i toppen av skulpturen, før vannet sildrer nedover skulpturen og ned i et grunt basseng. Vannkongle markerer slutten av parken mot Grønlandsleiret.

Fasiliteter og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Parken ligger omkranset av kafeer og boliger, og nær mange fasiliteter.

Stiene er godt opplyst og tilgjengelige for rullestolbrukere. Det er flere benker rundt om i parken, i tillegg til offentlige toaletter som er tilgjengelige for alle. Parken er i utgangspunktet universelt utformet, men noen av kunstinstallasjonene oppfyller ikke alle krav.

Kunstgressbanen benyttes av Sportsklubben Sterling, men er tilgjengelig for alle når den ikke brukes til trening eller kamper. Om vinteren vil det være isbane for bruk av skøyter.

Det anbefales ikke å bade i bekkeløpet, da dette er urenset vann. Vannet kan ikke drikkes.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud i nærheten

I enden av Klosterenga ligger Grønland park. I nærheten finner du også Olafiaplassen streetskateanlegg og kultureiendommen Grønland politistasjon.

Involverte aktører og kontaktinformasjon

Kunstprosjektet Klosterenga park er et samarbeid mellom flere i kommunen. Parken skal driftes av Bymiljøetaten. Kunstprosjektet inngår i Oslo kommunes kunstsamling som forvaltes av Kulturetaten. Vann- og avløpsetaten er prosjekteier og ansvarlig for gjenåpning av Hovinbekken.

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@bgo.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
St. Halvards gate 30
0656 OSLO