Grønland park, del av Klosterenga

Grønland park på wikipedia

Se også prosjektsiden for Klosterenga park.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.