Til innhold
Parker og friområder

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Hasleparken

Hasleparken er et friområde på Keyserløkka. Den er på 10,3 dekar og avgrenses av Økernveien (og strøket Lille Tøyen) i sør og sørøst, og bebyggelse langs Eindrides vei og Einars vei i nord og vest.

Parken ligger 100 meter over havet, på høyderyggen Ola Narr-Tøyenparken-Kampen park og har utsikt mot Oslofjorden.

Tilbud i nærheten

Like i nærheten ligger TøyenbadetTøyen kulturpark og Caltexløkka.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.