Teglverksdammen

Grøntområde for rensing av Hovinbekken. Naturlig renseanlegg med blant annet gang- og sykkelveger og broer med belysning. Området kan brukes som et vanlig friområde.

Vi fraråder å bade i dammen.

Fasiliteter

  • Gang- og sykkelvei
  • Broer med belysning
  • Grøntanlegg med stier
  • Grill- og sitteplasser

Tilbud i nærheten

Like ved ligger Tegleverket skole og Teglverkshallen, Valle Hovin stadion og idrettspark.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforsalg.

Kontakt

Besøksadresse:
Teglverkstomta
0579 OSLO