Sommerfrydhagen

Fasiliteter

  • Lekeplass
  • Basketballbaner
  • Treningsapparater
  • Benker
  • Sykkelstativ

Tilbud i nærheten

Like i nærheten finner du Klosterenga og Grønland park.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@bgo.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Sverres gate 22
0652 OSLO