Til innhold
Marka

Søk om selvhogst av ved i Marka

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Du kan søke om tillatelse til å hogge din egen ved i Oslo kommunes skoger.

Hva får du?

Veden kan være av alle vanlige treslag, ofte nedfelt og ukvistet virke av mindre dimensjoner, og rester etter tømmerhogst (kvist, topp og korte stammedeler) etter anvisning fra Oslo kommunes representant.

Krav til søker

Alt arbeid skjer på egen regning og ansvar. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg nødvendige utstyr og den opplæring som trengs for å utføre hogsten på en forsvarlig måte.

Hva koster det?

Tillatelsen til selvhogst av ved er gratis.

Søknadsfrist

Du kan søke fra og med april hvert år.

Søknadene blir registrert fortløpende, og vedteiger blir utdelt etter prinsippet "først til mølla".

Når alle vedteigene er delt ut, vil resten av søknadene bli satt på venteliste.

Slik søker du selvhogst av ved

Send inn søknad

Hva skjer videre?

Innvilges søknaden din, vil du bli kontaktet per e-post eller telefon. Da får du beskjed om hvor og når du skal møte opp for å få påvist ditt eget vedfelt. Da får du også tildelt vedtillatelsen på papir.

Oppmøte for påvisning av vedfelt er alltid i ordinær arbeidstid mandag–fredag fra kl. 08.00–kl. 15.00 (vanligvis før kl. 09.00).

For transport til og fra ditt vedfelt i skogen gis det ikke tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy. Du må enten gå eller sykle. Når du har hogd ferdig veden din og skal ha den ut av skogen, kan det innvilges kjøretillatelse mot en avgift for en dag for personbil med/uten henger.  Dette må eventuelt søkes om på eget skjema.

Kjøretillatelse i Marka