Søk om selvhogst av ved i Marka

Du kan søke om tillatelse til å hogge din egen ved i Oslo kommunes skoger.

Hva får du?

Veden kan være av alle vanlige treslag, ofte nedfelt og ukvistet virke av mindre dimensjoner, og rester etter tømmerhogst (kvist, topp og korte stammedeler) etter anvisning fra Oslo kommunes representant.

Hva koster det?

Ordningen for selvhogst av ved i Oslo kommunes skoger er gratis.

Krav til søker

Alt arbeid skjer på egen regning og ansvar. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg nødvendige utstyr og den opplæring som trengs for å utføre hogsten på en forsvarlig måte.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. april.

Interessenter kontaktes i april/tidlig mai.

Normalt får alle godkjente søkere tilgang til de samme anviste vedteigene. Ettersom selvhogsten skjer etter prinsippet "først til mølla", kan vi ikke garantere at det er nok virke til alle.

Slik søker du selvhogst av ved

Søknadsfrist har utløpt. Ny søknadsrunde blir januar neste år.

Hva skjer etter at du har søkt?

Innvilges søknaden din, vil du bli kontaktet per e-post med beskjed om hvor og når du skal møte opp for å få informasjon og anvisning av område for selvhogst. Dette oppmøte er alltid i ordinær arbeidstid mandag til fredag fra kl. 08:00 til 15:00.

Kjøretillatelse i Marka

For transport til og fra vedfeltet i skogen gis det ikke tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy. Du må enten gå eller sykle. Når du har hogd ferdig veden din og skal frakte den ut av skogen, kan det innvilges kjøretillatelse mot en avgift for en dag for personbil med/uten henger. Dette må søkes om i eget skjema.