Søk kjøretillatelse for Oslo kommunes skogsbilveier

Logg inn, fyll ut og send inn søknadsskjema

Om tjenesten

All motorisert trafikk på veier i Marka er i utgangspunktet forbudt. For å kunne benytte motorkjøretøy på Oslo kommunes skogsbilveier må du ha skriftlig kjøretillatelse fra Bymiljøetaten.

Krav til søker

Du kan kun få kjøretillatelse på hverdager. Kjøretillatelsen kan innvilges etter søknad dersom en av følgende forutsetninger er tilstede:

 • Pensjonistforeninger, sykehjem o.l. kan få kjøretillatelse for bruk av buss til sportsstuene.
 • Funksjonshemmede kan få kjøretillatelser til sportsstuene (enkeltturer/sesong på bestemte strekninger).
 • Funksjonshemmede i integrerte grupper, skoleklasser m.v. får kjøretillatelse for å kunne delta i gruppens/klassens markaaktiviteter.
 • Det kan gis kjøretillatelse til hytteeiere til enkeltturer for transport av materialer og tungt utstyr. Ved ombygging og større arbeider kan det gis tillatelse for et bestemt tidsrom.

På ubrøytede veier vil kjøretillatelser opphøre automatisk ved snødekke over 5 cm. Tillatelsen gjelder for enkelttur, dersom ikke annet er avtalt.

Hva koster det?

 • Personbil: 150 kroner
 • Bil og tilhenger: 200 kroner
 • Buss: 350 kroner
 • Lastebil: 350 kroner
 • Minibuss: 250 kroner
 • Minibuss, sesong: 300 kroner
 • Privatbil, barmark-sesong, sosial kjøring: 300 kroner

Hva skjer videre?

Vi behandler søknaden i løpet av femten arbeidsdager. Skulle du mot formodning ikke ha fått svar innen da, kontakt kommunen på telefon 21 80 21 80.

Alle veiene inn i Marka er stengt med bom. Hvis du må hente bomnøkkel hos Bymiljøetaten, får du beskjed om det sammen med kjøretillatelsen.

Hvis du får innvilget kjøretillatelse må du selv hente denne i Bymiljøetatens kundesenter. Vi sender ikke ut kjøretillatelser i posten.

Kjøretillatelsen må betales ved henting. Det er kun mulig å betale med kort.