Til innhold
Besøksgårder

Kontakt

Kontaktperson

Ellen Ossiannilson, teamleder

E-post

Besøksadresse

Skedsmogata 23, 0655 OSLO

Kontoråpningstid (hoved)

Uke 22

  • Tirsdag: 17:00 - 19:00
  • Torsdag: 17:00 - 19:00
  • Søndag: 12:00 - 15:00

Uke 23

  • Tirsdag: 17:00 - 19:00
  • Torsdag: 17:00 - 19:00
  • Søndag: 12:00 - 15:00

Uke 24

  • Tirsdag: 17:00 - 19:00
  • Torsdag: 17:00 - 19:00
  • Søndag: 12:00 - 15:00

Kampen økologiske barnebondegård

Gården er åpen for alle. I tillegg tilbyr vi andre aktiviteter og tjenester som også foregår når gården ikke er åpen for alle. Se Kampen økologiske barnebondegårds egne nettsider. 


Dyr, daglig drift, terapiridning, frivillige og arbeidstrening

Heidi Tønnesen

E-post:

Barne- og ungdomsaktiviteter og bestilling av organisert besøk

Maria Sivertsen

E-post: