Tømmestasjoner for båtseptik

Oslo kommune har fire tømmestasjoner for båtseptik i Oslofjorden. Alle båteiere kan tømme septiktanken sin gratis på disse stasjonene. De står ute i båtsesongen på faste steder.

Båteierens ansvar

Alle båteiere har ansvar for forsvarlig håndtering av egen septik. Det er per 2024 ikke lov å tømme tanken i Oslofjorden nærmere enn 300 meter fra land.
Det vil trolig komme en nasjonalt forskrift om totalforbud mot å tømme septik direkte i sjøen. Det vil medføre at alle må tømme septiktanken på en tømmestasjon.

Hvor er tømmestasjonen

Det er fire tømmestasjoner i Oslofjorden, de kan du se på karet her.
De settes ut ved sesongstart og tas inn igjen om høsten. De driftes og vedlikeholdes av Vann- og avløpsetaten.

De ligger ved:

  • Bestumkilen på flåte, Nord 59,91678093 Sør 10,66362166
  • Kongen Marina på flåte 59,90992419 10,70144534
  • Hovedøya på flåte 59,89759945 10,73350447
  • Paddehavet på flåte 59,87477658 10,77176932

Her er kart over tømmestasjonene

Kart over septikmottak i Oslo

Hvordan håndtere båtseptik

Alle tømmestasjonene er gratis å bruke. På selve tømmestasjonen er det en instruks for hvordan du kobler til. Stasjonen passer for de fleste septikløsninger som har tilkoblingsmulighet over vannlinjen.
Det er kun kloakk som skal tømmes på stasjonene.

Hva skal ikke kastes i tømmestasjonen

Tømmestasjonene er kun tilpasset for tømming av septiktanker og det toalettavfallet disse inneholder. Ikke kast bleier, bind eller tamponger i båttoalettet. Det kan tette båtens rørsystem og skape problemer ved tømmestasjonen.

Tømmestasjonen må ikke brukes til å tømme olje eller bunnvann. Olje, bensin og diesel regnes som farlig avfall og skal leveres på egnet sted, for eksempel til gjenvinningsstasjoner som tar imot farlig avfall.

Kontakt