Tidligere møter, møtereferat og uttalelser fra Småbåtutvalget

2023

Møtereferat 7. februar (PDF).

Møtereferat 14. mars (PDF).

Møtereferat 2. mai (PDF).

Møtereferat 6. juni (PDF).

Møtereferat 12. september (PDF).

Møtereferat 24. oktober (PDF).

Møtereferat 21. november (PDF).

2022

Møtereferat 8. februar (PDF).

Møtereferat 22. mars (PDF).

Møtereferat 10. mai (PDF).

Møtereferat 7. juni (PDF).

Møtereferat 13. september (PDF).

Møtereferat 11. oktober (PDF).

Møtereferat 15. november (PDF).

Møtereferat 13. desember (PDF).

2021

Møtereferat 7. desember (PDF)

Møtereferat 9. november (PDF)

Møtereferat 5. oktober (PDF)

Møtereferat 7. september (PDF)

Møtereferat 8. juni (PDF)

Møtereferat 04. mai (PDF)

Møtereferat 23. mars (PDF)

Møtereferat 09. februar (PDF)

Småbåtutvalgets merknader til forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel

Innspill til arbeidet med detaljregulering for Ljansbruket Småbåthavn, turveg friområde og fjordsenter

Småbåtutvalgets innspill til arbeid med detaljreguleringsplan for Ulvøya Malmøya, Ormøya, Nedre Bekkelaget og Skilpadda

Småbåtutvalgets merknader til begrenset høring av Områderegulering Skøyen

2020

Møtereferat 8. desember (PDF)

Møtereferat 10. november (PDF)

Møtereferat 29. september (PDF)

Møtereferat 1. september (PDF)

Møtereferat 16. juni (PDF)

Møtereferat 11. februar (PDF)

Småbåtutvalgets merknader til detaljregulering for Ljansbruket: småbåthavn, turveg, friområde og fjordsenter

Småbåtutvalgets merknader til Aktiv vannflate - en mulighetsstudie om bruk av fjorden

2019

Møtereferat 12. november (PDF)

Møtereferat 17. september (PDF)

Møtereferat 12. juni (PDF)

Møtereferat 2. april (PDF 0,7MB)

Møtereferat 5. februar (PDF)

Småbåtutvalgets merknader til nytt forslag til områderegulering for Skøyen

Småbåtutvalgets kommentarer til KVU for erstatning av båt- og oppslagsplasser i Bestumkilen PDF)

2018

Møtereferat 11. desember (PDF)

Møtereferat 16. oktober (PDF)

Møtereferat 18. september (PDF)

Møtereferat 12. juni (PDF)

Møtereferat 8. mai (PDF)

Møtereferat 10. april (PDF)

Møtereferat 6. februar (PDF)

Møtereferat 6. mars 2018 (PDF)

2017

Møtereferat 12. desember (PDF)

Møtereferat 17. oktober (PDF)

Møtereferat 19. september (PDF)

Møtereferat 6. juni (PDF)

Møtereferat 4. april (PDF)

Møtereferat 14. februar (PDF)

2016

Møtereferat 6. desember (PDF)

Møtereferat 20. september (PDF)

Møtereferat 7. juni 2016 (PDF)

Møtereferat 10. mai 2016 (PDF)

Møtereferat 12. april (PDF)

Møtereferat 2. februar - møtet avlyst

Møtereferat 1. mars (PDF)