Gressholmen

Gressholmen: Forurensning på tidligere skytebane

Det er funnet forurensning på avgrensede områder på Gressholmen og Rambergøya, fordi deler av områdene tidligere ble brukt som skytebane. Forurensningen følges nå opp, og øyene kan trygt brukes så lenge du følger noen anbefalinger.

Gressholmen henger sammen med Rambergøya og Heggholmen. Gressholmen var tidligere kjent for sine mange villkaniner. De ble fjernet fordi de beitet vekk den vernede floraen. På Gressholmen kro er det servering i sommerhalvåret.

Badevannskvalitet og temperatur

Bading frarådes i ett døgn etter kraftig regnvær. Vi fraråder også bading om prøveresultatet, to ganger på rad, er over grenseverdiene satt av Folkehelseinstituttet. Badetemperaturen måles i juni, juli og august.

Badevannskvalitet

Sist målt 05.09.23

Badevannskvaliteten er god

Ingen målt temperatur

---

Klassifisering basert på siste fire år

BlåUtmerket

Forklaring til fargekoder

  • Blå Utmerket: Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen.
  • Grønn God: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.
  • Gul Tilstrekkelig: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.
  • Rød Dårlig: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.

Fasiliteter

  • Kiosk, kafé og restaurant på Gressholmen kro.
  • På Rambergøya badeplass er to utedoer åpne i sommersesongen.
  • Flere fine, men relativt lite tilrettelagte badeplasser.
  • Heggholmen fyr er et av de eldste fyrene i Indre Oslofjord.

Det er ikke tillatt å overnatte i telt eller tenne bål på øyene. Grilling er bare tillatt på grus eller sandgrunn. Gressholmen, Rambergøya og Heggholmen er naturreservater. Det betyr at dyreliv og vegetasjon er fredet. Det er ikke lov å brekke greiner eller plukke blomster.

I 1927 fikk Norge sin første flyplass for rutefly, og denne ble etablert på Gressholmen. Gressholmen kro ble oppført i 1930. Oslo kommune overtok Gressholmen kro i 1990, og kroen har siden hatt serveringstilbud i sommerhalvåret. Kroen ble rehabilitert i 2017.

Gressholmen: derfor er naturen og dyrelivet unikt i Norge

Transport og parkering

Båt fra Rådhusbrygga.