Delta i tredugnaden

Trærne i Oslo gir mat til mennesker, insekter og dyr. De bidrar til bedre lokalklima og skjermer mot vind og støy.

Registrer ditt nyplantede tre

Ønsker du å delta i treplantingsdugnaden? Her kan du registrere nyplantede trær i Oslos byggesone: