Seniorveiledertjeneste på Haugerud seniorsenter

Veiledningstjeneste for både seniorer og pårørende i Bydel Alna. Seniorveilederne vil styrke dine muligheter til å bo trygt hjemme lengst mulig og ha en aktiv og meningsfull hverdag.

Slik fungerer veiledningstjenesten

Er du 77 år eller eldre og ikke har hjelp fra hjemmetjenesten, kan du få veiledning fra en seniorveileder. Du vil få et brev med tilbud om en samtale. Seniorveilederen kan også komme hjem til deg. Samtalen handler om hva som er viktig for deg.

Samtalen kan handle om:

  • hverdagsliv og sosialt nettverk
  • trening og kosthold
  • tilbud og aktiviteter i bydelen
  • smarte tips og råd for et tryggere hjem
  • hjelpeapparatet, og hvilke rettigheter du har
  • velferdsteknologi og hjelpemidler

Seniorveileder har taushetsplikt. Kvalitfisert tolk leies inn ved behov. Du får med deg en informasjonsmappe etter samtalen.

Hva koster det?

Seniorveiledertjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Seniorveiledertjenesten, Bydel Alna Sør, Haugerud seniorsenter:

Sofia Løseth, Hege krogstad og Tonje Vala
Telefon: 22 32 04 20
E-post: tonje.vala@bal.oslo.kommune.no

Telefontid: Tirsdag og onsdag kl. 09:30- 11:30 (gjelder når seniorsenteret holder stengt på grunn av smitteverntiltak grunnet korona)

Thanh Nguyen
Leder
Mobil: 410 06 420
Epost: thanh.nguyen@bal.oslo.kommune.no