Ila hybelhus

Kontakt

E-post

Besøksadresse

Waldemar Thranes gate 70, 0173 OSLO

Ila hybelhus

Vi har fjorten ledige rom til leie som atelier på Ila hybelhus.

Kontraktslenge

31. desember 2022 uten mulighet for forlengelse. 

Kunstform

Visuell kunst. Bygget er ikke et etablert kunstsenter. Det er begrensninger med tanke på støy, ventilasjon/avgasser og avfallshåndtering. Kunstformen må ikke være av en slik art at det støyer for naboer. Søker er selv ansvarlig for at rommet er egnet til egen bruk. 

Leiekostnader

Arbeidslokaler med subsidiert husleie har fast leiesats: 333 kroner per kvadratmeter per år. I tillegg skal leier betale et fast månedlig beløp til dekning av felleskostnader for drift av bygget. Felleskostnadene er fastsatt til kroner 442 per kvadratmeter per år.

Med felleskostnader menes blant annet strøm og oppvarming av fellesareal, varmtvann, kommunale avgifter, rennovasjonskostnader, vaktmestertjenester, og generelle driftsutgifter.

Kostnader for de ulike rommene
RomNettoareal m2Husleie per måned krFelleskostnader per måned kr
Rom 21214388 kr515 kr
Rom 22112333 kr442 kr
Rom 22512,5346 kr460 kr
Rom 30112333 kr 442 kr
Rom 30613360 kr478 kr
Rom 30713360 kr478 kr
Rom 31810277 kr368 kr
Rom 32514388 kr515 kr
Rom 40112333 kr442 kr
Rom 41312,5346 kr460 kr
Rom 43310277 kr368 kr
Rom 51812333 kr442 kr
Rom 53211305 kr405 kr
Rom 53311305 kr405 kr

 

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsskjema åpner etter at siste visning har vært den 20. januar kl 18:00, fristen for å søke er 27. januar kl. 23:59.

Lenker

Mer informasjon om Oslo kommunes atelierer

Oversikt over lokaler til leie

Visning

Tirsdag 18. januar, kl. 12.00 – 13.00.

Periode

31.12.2022 uten mulighet for forlengelse