Tøyen trafo

Om arbeidslokalet

Kulturetaten har 7 ledige arbeidslokaler til leie som atelier i Hovinveien 1.

Arbeidslokalene har egne strømmålere, og søker er selv ansvarlig for å opprette eget strømabonnement. Det er ikke internett i bygget.

Det er felles kjøkken og toalett i bygget.

Kunstform

Visuell kunst.

Leieperiode

Leieperiode på fem år med mulighet for fem års forlengelse.

Bruk av arbeidslokalet

Arbeidslokalet skal kun benyttes til kunstatelier og/eller produksjon og omsetning av visuell kunst.

Arbeidslokalet må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende, eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre leietakere eller naboer.

Søker har risikoen for at arbeidslokalet er egnet til søkers tiltenkte formål.

Det er ikke tillatt å benytte leieobjektet til beboelse eller overnatting.

Kostnader for de ulike rommene

Rom 1004:

 • Areal (nta): 22,0 kvm
 • Husleie per måned: 648 kr
 • Felleskostnader (akontobeløp per måned): 411 kr

Rom 2020 og 2032:

 • Areal (nta): 38,2 kvm
 • Husleie per måned: 1123 kr
 • Felleskostnader (akontobeløp per måned): 711 kr

Rom 3023, 3031, 3025:

 • Areal (nta): 106,0 kvm
 • Husleie per måned: 3118 kr
 • Felleskostnader (akontobeløp per måned): 1975 kr

Rom 4013 og 4015:

 • Areal (nta): 50,3 kvm
 • Husleie per måned: 1480 kr
 • Felleskostnader (akontobeløp per måned): 938 kr

Rom 4014:

 • Areal (nta): 58,6 kvm
 • Husleie per måned: 1724 kr
 • Felleskostnader (akontobeløp per måned): 1092 kr

Rom 4016:

 • Areal (nta): 61,9 kvm
 • Husleie per måned: 1819 kr
 • Felleskostnader (akontobeløp per måned): 1153 kr

Rom 4026 og 4027:

 • Areal (nta): 49,0 kvm
 • Husleie per måned: 1442 kr
 • Felleskostnader (akontobeløp per måned): 914 kr

Eventuelle feil ved arealangivelsen gir ikke søker rett til ny leieberegning eller krav på redusert husleie.

Søknadsfrist

Fristen for å søke på høstens utlysningsrunde utløp 29. oktober 2023.

Kulturetaten vil etterstrebe å sende ut vedtaksbrev til alle søkere så snart Oslo bystyre vedtar endelig budsjett for 2024.

Kontakt

E-post
kul-atelier@kul.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Hovinveien 1
0608 Oslo