Kirkeristen

Om arbeidslokalet

Kulturetaten har ett ledig arbeidslokale til leie som atelier i Dronningens gate 27 - indre sone.

Arbeidslokalene i Dronningens gate 27 er forbeholdt kunstnere som jobber innenfor kunsthåndverk og brukskunst.

Dronningens gate 27 skal være et levende kunstsenter med utsalgslokaler. Det stilles krav til både produksjon og salg av egenprodusert kunst i arbeidslokalene, samt at arbeidslokalene skal være åpent for Oslos innbyggere og tilreisende. Leietaker skal ha fast åpningstid, i snitt 20 timer per uke. Åpningstiden skal fremkomme av eget skilt. Kostnader til eget skilt dekkes av leietaker.

Arbeidslokalet har egen strømmåler, og leietaker er selv ansvarlig for å opprette eget strømabonnement. Det er ikke internett i bygget.

Om eiendommen

Eiendommen har utfordringer med radon. Kulturetaten har iverksatt ulike tiltak for å redusere radonnivået på eiendommen som gjør det mulig å opprettholde daglig drift i arbeidslokalet.

Eiendommen har et stort rehabiliteringsbehov. Det er uavklart når en totalrehabilitering av eiendommen kan bli gjennomført. Rehabiliteringen kan få betydning for leieperioden.

Kunstform

Kunsthåndverk og brukskunst.

Leieperiode

Leiekontrakt på fem år hvoretter den opphører uten oppsigelse. Leietaker har mulighet til å leie subsidiert arbeidslokale i fem nye år.

Bruk av arbeidslokalet

Arbeidslokalet skal kun benyttes til kunstatelier og/eller produksjon og omsetning av kunsthåndverk og/eller brukskunst.

Arbeidslokalet må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens om­dømme eller utseende, eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre leietakere eller naboer.

Søker har risikoen for at arbeidslokalet er egnet til tiltenkt kunstform.

Det er ikke tillatt å benytte arbeidslokalet til beboelse eller overnatting.

Kostnader for rommet

Rom 10512 og 15511 (mesanin):

  • Areal (nta): 22,0 kvm
  • Husleie per måned: 647 kr
  • Felleskostnader (akontobeløp per måned): 234 kr

Eventuelle feil ved arealangivelsen gir ikke søker rett til ny leieberegning eller krav på redusert husleie.

Søknadsfrist

Fristen for å søke på høstens utlysningsrunde utløp 29. oktober 2023.

Kulturetaten vil etterstrebe å sende ut vedtaksbrev til alle søkere så snart Oslo bystyre vedtar endelig budsjett for 2024.

Kontakt

E-post
kul-atelier@kul.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Dronningens gate 27
0154 OSLO