Frysja kunstsenter

Om arbeidslokalene

Kulturetaten har 3 ledige arbeidslokaler til leie som atelier på Frysja kunstsenter.

Arbeidslokalene har egne strømmålere, og søker er selv ansvarlig for å opprette eget strømabonnement. Det er ikke internett i byggene.

Det er felles toalett i alle bygg, men ikke felles kjøkken eller oppholdsrom.

Kunstform

Visuell kunst.

Leieperiode

Leieperiode på fem år med mulighet for fem års forlengelse.

Bruk av arbeidslokalet

Arbeidslokalet skal kun benyttes til kunstatelier og/eller produksjon og omsetning av visuell kunst.

Arbeidslokalet må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende, eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre leietakere eller naboer.

Søker har risikoen for at arbeidslokalet er egnet til søkers tiltenkte formål.

Det er ikke tillatt å benytte leieobjektet til beboelse eller overnatting.

Kostnader for de ulike rommene

Bygg 4, rom 2010:

  • Areal (nta): 18,8 kvm
  • Husleie per måned: 553 kr
  • Felleskostnader (akontobeløp per måned): 409 kr

Bygg 8, rom 3003 og 3004:

  • Areal (nta): 28,7 kvm
  • Husleie per måned: 845 kr
  • Felleskostnader (akontobeløp per måned): 625 kr

Bygg 8, rom 3017:

  • Areal (nta): 58,4 kvm
  • Husleie per måned: 1718 kr
  • Felleskostnader (akontobeløp per måned): 1271 kr

Eventuelle feil ved arealangivelsen gir ikke søker rett til ny leieberegning eller krav på redusert husleie.

Søknadsfrist

Fristen for å søke på høstens utlysningsrunde utløp 29. oktober 2023.

Kulturetaten vil etterstrebe å sende ut vedtaksbrev til alle søkere så snart Oslo bystyre vedtar endelig budsjett for 2024.

Kontakt

E-post
kul-atelier@kul.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Kjelsåsveien 145
0491 OSLO