Oslo barne- og ungdomsteater

Oslo kulturskoles tilbud for barn og unge som vil utforske teatrets verden!

Søk om plass

Om undervisningen

Barne- og ungdomsteatret er en god plattform både for elever som ønsker en grunnleggende teatererfaring og dem som ønsker å utvikle og utdanne seg videre innen faget. Her får elevene utfolde seg kreativt og kan prøve og feile innenfor trygge rammer.

Barne- og ungdomsteateret er for elever mellom 5 og 25 år, og undervisningen foregår i aldersinndelte grupper på 12 til 14 elever.

5 – 9 år

Teaterarbeidet introduseres via lek. Elevene får kjenskap til grunnleggende teaterbegreper og får utfolde seg gjennom musikk- og rytmeleker, regler, dikt og eventyr. I samspill med gruppa lærer de å bli bevisst på bevegelse og stemmebruk.

10 – 13 år

Vi fokuserer på kreativitet gjennom øvelser i fantasi, spontanitet og improvisasjon, med og uten rekvisitter. Vi jobber med kroppsbevissthet, konsentrasjon og lytting gjennom for eksempel mime, pantomime og Commedia dell'arte. I tillegg introduseres tekstarbeid i form av scener, dialoger, eventyr og improviserte historier.

14 – 25 år

Vi jobber med samspill, improvisasjon, tekstforståelse og rollearbeid. Elevene får prøve seg på ulike spillearenaer og utvikler en generell forståelse av dramatiske virkemidler og uttrykksformer. Vi lærer om språk og stemmebruk med fokus på stemmeoppvarming, diksjon og språklig uttrykk.

Visninger og forestillinger

Vi setter opp visninger basert på det elevene har lært gjennom året, tilpasset deres utvikling og nivå. Prosjektgrupper for elever med lengre erfaring og særlig interesse for faget avslutter med offentlige forestillinger.

Kursdetaljer

Pris

2.258,– pr. semester

Varighet

Helårsplass. Én gang i uka, fra én til tre timer pr. gang, avhengig av alder. Undervisningsåret går over 27 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Helgeprøver frem mot visninger kan komme i tillegg.

Opptaksvilkår

Elevene må ha fylt 5 år ved undervisningsstart. Elever over 18 år kan bli bedt om å avlegge en audition.

Timeplan

Skoleåret 2024–2025

Undervisningssteder

  • Oslo Nye Teater-Centralteatret
  • Schous kulturstasjon