Forstudium teater

Forstudium teater ved Oslo kulturskole er et ettårig fulltidsstudium for deg som ønsker å fordype deg i skuespillerfaget.

Søknadsfrist og opptaksprøve

Forstudium teaters søknadsfrist for skoleåret 2023–24 er 1. april. Opptaksprøver avholdes 27. april og 6.mai. Du møter én av dagene.

Søk om plass

Om undervisningen

Forstudium teater gir deg muligheten til å utvikle dine ferdigheter som skuespiller, og er et springbrett til videre utdanning innen teaterfaget. Studiet gir deg en dypere innføring i skuespillerteknikk, scenisk forståelse, kropps- og stemmebevissthet og tekstforståelse.

Gjennom studiet blir du bevisst på dine styrker og utfordringer som skuespiller, og med tett oppfølging og veiledning fra våre pedagoger vil det bli lettere for deg å stake ut en kurs for videre utdanning.

På Forstudium teater møter du lærere som er profesjonelle aktører i sine fag, og som deler bredt av sin innsikt og erfaring fra bransjen. Med skolens sentrale beliggenhet ved Schous plass på Grünerløkka er vi tett på det levende kulturlivet i Oslo.

Studiet har skuespillerteknikk som hovedfag, og kroppstrening og stemmetrening som støttefag.

Skuespillerteknikk

 • Bevegelse, gruppedynamikk, lytting og timing med hovedvekt på kontaktimpro, dans og andre improvisasjonsøvelser.
 • Arketyper, maske- og klovnearbeid: Vi bruker kropp og fysikk til å utforske myter og fortellinger.
 • Klassisk drama: Studentene får grundig innføring i en klassisk teatertekst. I tillegg til tekstarbeidet jobber vi også med sang og bevegelse.
 • Method acting: Studentene lærer teknikker for å leve seg inn i rollefigurens tanker og følelser. Metoden er inspirert av den russiske teaterpedagogen Konstantin Stanislavskij, og senere videreutviklet i USA av Lee Strasberg.
 • Fysisk teater og tegneseriemime: Studentene utforsker en teatertekst, dens karakterer og temaer gjennom bevegelse, gester, stemme og improvisasjon.
 • Produksjonsarbeid: Vi jobber med tekst og regi. Her får studentene benytte teknikkene de har lært gjennom studiet. Året avsluttes med en profesjonell visning.

Kroppstrening

Arbeidet med kroppen er en viktig del av skuespillerfaget. Her benytter ulike danseformer og fokuserer på avspenning, tilstedeværelse, fleksibilitet og fokus. Disse øvelsene er til hjelp for studentene når de skal uttrykke seg på scenen.

Stemmetrening

Studentene skal gjennom en grunnleggende stemmetrening, hvor de lærer å bli kjent med sin egen stemme og ser på sammenhengen mellom kropp, pust, stemme og sang. Målet er å finne frem til den enkeltes unike stemmeuttrykk og arbeide med hvordan kroppsbruk, intonasjon, diksjon og lytteevne henger sammen. Gjennom sang- og kortrening vil vi jobbe med enkle korsatser og gå gjennom ulike musikalske stilarter. Studentene lærer å lytte og å tilpasse seg hverandre i et ensemble. I andre semester jobber vi mer individuelt med stemmearbeid og solosang. Studentene vil få egen tid med pianist og individuelt repertoar.

Visninger

Gjennom året har vi jevnlige visninger i større og mindre format.

 • Ukentlig fredagsvisning basert på gruppearbeid
 • Eventyrvisning for publikum før jul
 • En større forestilling før påske
 • Avsluttende forestilling før sommeren

Kursdetaljer

Opptak

Når du søker må du legge ved bilde av deg selv, og vitnemål eller foreløpige karakterer. Når vi har mottat søknaden din blir du invitert til en opptaksprøve som består av en workshop med improvisasjonsøvelser i gruppe, fremføring av selvvalgt monolog på fire minutter og et lite intervju.

Alder

Fra 18 år

Pris

41.600,– pr. skoleår (inkludert depositum på 3.100,–)

Som et forskudd på skolepenger, må depositum betales innen 15. juni. Studentene binder seg for hele undervisningsåret. Studiet er ikke støttet av Lånekassen

Varighet

Helårsplass. Fulltid. Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager

Studentene mottar vitnemål etter fullført studium.

Undervisningssteder

 • Schous kulturstasjon