Kulturskoleåret

Kulturskolen følger i hovedsak Osloskolens ferie- og fridager. Helårsplass i kulturskoles består vanligvis av 28 til 35 ukers undervisning, avhengig av fag. Oppstarts- og avslutningsdatoer kan derfor være forskjellige fra grunnskolens sine og variere noe mellom fag og undervisningssteder. Logg inn i SpeedAdmin for å se hva som gjelder ditt fag.

Skoleåret 2023/2024

Oppstart 2023

 • Fra uke 35

Valgdag 2023

 • Mandag 11. september. Enkelte undervisningssteder har ikke undervisning.

Høstferie 2023

 • Mandag 2. oktober – fredag 6. oktober

Juleferie 2023

 • Fra og med torsdag 21. desember – mandag 1. januar
 • Oppstart fra 2. januar. Dansefag har oppstart i uke 3.

Vinterferie 2024

 • Mandag 19. februar – fredag 23. februar

Påskeferie 2024

 • Mandag 25. mars – mandag 1. april

Fridager våren 2024

Noen fag kan ha undervisning på inneklemte fridager.

 • Onsdag 1. mai: Arbeidernes dag
 • Torsdag 9. mai: Kristi Himmelfartsdag
 • Fredag 10. mai: Inneklemt fridag
 • Fredag 17. mai: Grunnlovsdag
 • Mandag 20. mai: 2. pinsedag