Kulturskoleåret

Kulturskolen følger i hovedsak Osloskolens ferie- og fridager. Helårsplass i kulturskoles består vanligvis av 28 til 35 ukers undervisning, avhengig av fag. Oppstarts- og avslutningsdatoer kan derfor være forskjellige fra grunnskolens sine og variere noe mellom fagene.

Oppstart 2021

  • Uke 35

Høstferie 2021

  • Mandag 4. oktober – fredag 8. oktober 

Juleferie 2021

  • Onsdag 22. desember – mandag 3. januar
  • Oppstart fra 4. januar

Vinterferie 2022

  • Mandag 21. februar – fredag 25. februar

Påskeferie 2022

  • Mandag 11. april – mandag 18. april 

Fridager våren 2022

  • Tirsdag 17. mai: Grunnlovsdag
  • Torsdag 26. mai: Kristi himmelfartsdag
  • Fredag 27. mai: Inneklemt fridag 
  • Mandag 6. juni: 2. pinsedag