Karin Seppola

Lærer, obo
karin.seppola@kul.oslo.kommune.no

Karin Seppola har hovedfag i obo og kammermusikk fra Norges Musikkhøgskole. Etter utdanning har hun jobbet som oboist i profesjonelle orkestre både i Norge og Sverige, spilt mye kammermusikk, og også spilt i band. Som musiker har hun vært på mange turneer i Europa og Asia. Hun har vært med på mange CD-innspillinger og spilt inn musikk til både reklamer og filmer. Helt siden studietiden har hun ved siden av å jobbe som utøvende musiker undervist barn og ungdommer på obo, og hun brenner for å få flere barn til å oppdage hvor fint instrument obo er. I tillegg til Oslo kulturskole jobber Karin på Kontra kulturskole i Ski og på Musikk på Majorstuen/Barratt-Due.

Portrettbilde av Karin Seppola, obolærer ved Oslo kulturskole
Karin Seppola. Fotograf: Oslo kulturskole. Bilde: Oslo kulturskole