Til innhold

Musikkens hus

Om kultureiendommen

Svend Foyns Praktiske Borgerskole, 'der praktiske sysler i den djerve sjømanns regi ble utført' flyttet inn i Toftes gate 69. Huset ble bygget i 1890-årene. En borgerskole skulle, etter opplysningstidens idealer, tilby utdanning som var bedre tilpasset byens borgerskap enn det latinskolen kunne. Tilsvarende skoler ble opprettet i flere norske byer fra slutten av 1700-tallet. Svend Foyn (1809-1894) var skipsreder og grunnlegger av den moderne hvalfangsten.

I 1902 flyttet kommunen sin Maskinistskole og Den Elementær-tekniske dagskole til huset. Disse holdt sin undervisning der fram til 1960-tallet, da Grünerløkka handelsskole flyttet inn. Senere skiftet skolen navn til Grünerløkka videregående skole. Toftes gate 69 går i dag under navnet Musikkens hus og rommer en mengde organisasjoner.

Kontakt

Besøksadresse

Toftes gate 69, 0552 OSLO