Villa Romsli

Om kultureiendommen

Villa Romsli ble bygget på 70-tallet av Røde Kors. I 1988 ble bygget gitt som en gave fra Røde Kors til Romsås bydel. Dette ble gjort ved å overføre bygget for den symbolske pris av én krone, men innebar føring om at det ble drevet videre til allmennyttige formål.

Anlegget har vært brukt til boliger for psykisk utviklingshemmede og deretter som frivillighetssentral med fritidsklubb. I dag er Villa Romsli et kunstsenter med 12 atelierer.

Leiemuligheter

Villa Romsli huser en rekke atelierer. Når kommunen har ledige atelier, finner du disse i oversikten over lokaler til leie.

Her finner du oversikt over ledige atelier i Oslo kommune.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Odvar Solbergs vei 83
0973 OSLO