Lokomotivverkstedet

Om kultureiendommen

Bispegata 16 er et tidligere lokomotivverksted, oppført av Norges statsbaner i 1893. Det flotte, røde teglbygget i nygotisk stil, ligger nå midt i Middelalderparken, et stort grøntområde som er fullt av kulturminner både over og under bakken. På den ene siden av parken ligger Gamlebyen og Ekebergåsen, på den andre siden vokser den nye Fjordbyen frem.

Lokomotivverkstedet er vernet etter Plan- og bygningsloven, og oppført i et område som er fredet etter Kulturminneloven. Deler av middelalderruinene etter kongeborgen ligger under bygget.

Middelalderparken opparbeides nå som kulturminnepark og rekreasjonsområde etter Follobaneutbyggingen. Parken vil bli en viktig møteplass for beboerne i området rundt.

Konseptvalgutredning

Oslobygg KF har fått i bestilling å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Lokomotivverkstedet i Middelalderparken. Les mer om prosjektet.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Bispegata 16
0191 OSLO