Hauges Minde

Om kultureiendommen

Leder for Kristiania Indremisjonsforening, pastor Johan Cordt Harmens, Storjohann, tok initiativ til bygging av et bedehus i 1875. Gården fikk sitt navn etter legpredikanten Hans Nielsen Hauge.

Gården hadde en forsamlingssal med galleri i de to nederste etasjene. Her var dessuten
menighetskontorer. I øverste etasje var det leiligheter. Her hadde pastor Storjohann i flere år sin leilighet.

Kristiania kommune overtok eiendommen i 1917. Under oppussing av Paulus kirke ble forsamlingssalen i Hauges Minde benyttet som interimkirke. I 1917 ble fem nye menigheter opprettet i Kristiania og en av disse var Hauges menighet. Den hadde ved opprettelsen 6264 medlemmer. Hauges menighet ble avviklet i 1938.

Under andre verdenskrig ble bygningen tatt i bruk av den tyske okkupasjonsmakten, som Abteiling für Volksaufklärung und Propaganda. Senere har bygningen huset ungdomsherberge, kvinneherberge og krisesenter.

I dag holder Atelier Nord til i bygget, i tillegg til at det er atelierer her.

Leiemuligheter

I Hauges Minde leies det ut atelier. Når kommunen har ledige atelier, finner du disse i oversikten over lokaler til leie.

Her finner du oversikt over ledige atelier.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Olaf Ryes plass 2
0552 OSLO