Hauges Minde

Vil du hjelpe oss med en liten test av nettsidene på mobil?

Det tar tre minutter.

Om kultureiendommen

Leder for Kristiania Indremisjonsforening, pastor Johan Cordt Harmens, Storjohann, tok initiativ til bygging av et bedehus i 1875. Gården fikk sitt navn etter legpredikanten Hans Nielsen Hauge. 

Gården hadde en forsamlingssal med galleri i de to nederste etasjene. Her var dessuten 
menighetskontorer. I øverste etasje var det leiligheter. Her hadde pastor Storjohann i flere år sin leilighet. 

Kristiania kommune overtok eiendommen i 1917. Under oppussing av Paulus kirke ble forsamlingssalen i Hauges Minde benyttet som interimkirke. I 1917 ble fem nye menigheter opprettet i Kristiania og en av disse var Hauges menighet. Den hadde ved opprettelsen 6264 medlemmer. Hauges menighet ble avviklet i 1938.

Under andre verdenskrig ble bygningen tatt i bruk av den tyske okkupasjonsmakten, som Abteiling für Volksaufklärung und Propaganda. Senere har bygningen huset ungdomsherberge, kvinneherberge og krisesenter.

I dag holder Atelier Nord til i bygget, i tillegg til at det er atelierer her. 

Kontakt

Besøksadresse

Olaf Ryes plass 2, 0552 OSLO

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).