Frysja kunstnersenter

Om kultureiendommen

I 1855 etablerte kjøpmannen Johan Henrik Schmelck fabrikken Kjelsås Bruk for produksjon av spiker og ståltråd. Senere ble lokalene overtatt av Gjøvik-firmaet O.Mustad og Sønn, som ble verdensledende på fiskekroker.

Mustad la ned produksjonen på Kjelsås på begynnelsen av 1960-tallet. Selskapet ønsket å bygge boliger på tomten, men fikk nei fra Oslo kommune. Aftenposten kjøpte tomten med tanke på nytt avishus, men det ble til at kommunen til slutt kjøpte eiendommen til bruk som verksteder for kunstnere.

Etter industrinedleggelsen var det nesten en tilfeldighet at de gamle fabrikklokalene ble bevart. Ordfører Brynjulf Bull gikk i spissen for bevaring av området, nærmere bestemt Brekkedammen og friområdet rundt, ikke de gamle byggene. Men som en konsekvens av bevaringen ble Kjelsås Bruk reddet, i en tid hvor gamle industribygg ennå ikke ble satt pris på.

Kulturetaten forvalter flere atelierer ved Frysja kunstsenter.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Kjelsåsveien 145
0491 OSLO