Frysja 33

Om kultureiendommen

Brekke kraftstasjon ved Brekkefossen er eneste bevarte del av Brekke bruk. Siden 1978 har aktivitetshuset for bydel Nordre Aker, Frysja 33, holdt til her.

Brekkedammen ligger på Kjelsås, øverst i Akerselva. Elven ble brukt som transportåre for tømmer fra Nordmarka og som kraftkilde for kverner og sager, trolig allerede før 1600-tallet. Brekkesagen ble startet rundt 1740 av Nordmarkgodsets nye eier, Christian Anker.

Sagdammen var dekket av tømmer om våren og sommeren. Ferdigskåret tre tørket i store stabler rundt hele dammen. Etter at Gjøvikbanen ble åpnet i 1900 kunne trelasten fraktes fra Kjelsås til havnen med jernbane. Det førte til et oppsving for sagen. På 1930-tallet var det 90 ansatte her. Brekke Bruk ble nedlagt i 1965 som den siste sagen i Akerselva.

Brekke Bruk ble nedlagt i 1965 som siste sag i Akerselva. Områdene rundt Brekkedammen
ble senere brukt til industri, boliger og dagens friområde og badeplass.

www.frysja33.no

Leiemuligheter

Frysja 33 leier ut til selskap. Se informasjon om leiemuligheter.

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Besøksadresse:
Kjelsåsveien 145
0491 OSLO