Åpent informasjonsmøte om drift og utleie av Bånkall gård

Kulturetaten i Oslo kommune inviterer interessenter og nye aktører som kan skape bærekraftig drift av Bånkall gård til møte om fremtidig drift av stedet. Møtet finner sted på gården i Trondheimsveien 640, torsdag 31. august kl. 17.

Fra 2024 trenger Bånkall gård i bydel Grorud nye driftere/leietagere som kan videreføre stedet som en levende kulturarena og lokal møteplass. Bydel Grorud har til nå drevet gården som kulturarena med arrangementer, konserter, øvingslokale og aktiviteter i regi av lokale organisasjoner.

På informasjonsmøtet vil Kulturetaten som forvalter gården, fortelle om bakgrunnen for prosessen og svare på spørsmål fra interesserte. Det blir også anledning til å komme med skriftlige innspill i etterkant av møtet.

Åpen kulturarena og lokal møteplass

Oslo kommune har fokus på vern gjennom bruk og utvikling. Målet er at Bånkall gård skal finne en bærekraftig driftsform som åpen kulturarena og lokal møteplass. Gården har stor kulturhistorisk verdi, og det er viktig at fremtidig drifter har fokus på å skape møteplasser for frivillig aktivitet, lokalt kulturliv og synliggjøring av eiendommens kulturminneverdi. Driftere vil også kunne leie ut Kultursalen og Skjenkestua kommersielt. Det er mulighet for catering/kafédrift fra storkjøkkenet. 

Om Bånkall gård 

Bånkall gård er en av 43 kultureiendommer som Kulturetaten forvalter, disse skal være levende arenaer for kultur og frivillighet, utviklet i tråd med eiendommenes kulturminneverdi. 

Gården har vært både kirkegods og krongods, skysstasjon og skjenkestue. Gårdsanlegget med åtte mål tomt ble i 1994 overtatt av Oslo kommune, og består av to våningshus, låve, stabbur og potetkjeller, med et samlet innvendig areal på 1226 kvadratmeter. Låven ble i 2017 totalrehabilitert og gjort om til kultursal og kafé. Det er to utleieenheter på Bånkall gård, Kultursalen og Skjenkestua. Ute er det parkeringsareal og store grøntområder.  

Påmelding

Meld deg på informasjonsmøtet her.

Kontaktperson

Elisabeth Magnus

Spesialkonsulent meråpen kommune
Seksjon Arenautvikling
Kulturetaten
Mobil:  90 11 12 07