Bånkall gård

Om kultureiendommen

Det første skriftlige materialet om Bånkall er å finne i biskop Eysteins jordebok fra 1361 der gården blir omtalt som ”Barna Karls Rudi”, eller i modernisert form: Barnakarlsrud, som betyr "rydningen til mannen med mange barn".

Gjennom tidene har navnet utviklet seg til dagens Bånkall. Som navnet sier, er gården en rud-gård. Disse hadde sin opprinnelse fra nyryddingen i middelalderen i tiden mellom år 1000 og 1350.

Som alle andre gårder nord i Østre Aker lå gården øde under pestbølgene rundt 1350. Bånkall var kirkegods frem til reformasjonen i 1537, og siden ble eiendommen krongods. Den ble solgt videre i 1662 til borgermester Nils Lauritssøn, og senere har den tilhørt flere gårdbrukere i Østre Aker. Ved folketellingen i 1801 bodde det 17 personer på Bånkall.

Våningshuset på gården består av to stuer med portrom i midten. Den ene er fra 1700-tallet, den andre fra 1800-tallet. På gården er det også blant annet låve og stabbur fra 1800-tallet, og et bryggerhus fra slutten av 1700-tallet. Her finnes også en potetkjeller fra 1830, hvor det over inngangen er hugget inn ”B.B. 1830”. Initialene tilhørte Botolf Bondkall, som eide gården på denne tiden. Han anla for øvrig også i 1822 en mølle i Tokerudbekken, Bondkall Brug. En av møllesteinene ligger fortsatt i hagen. Våningshusene på gården ble rammet av brann i 1996, men ble restaurert.

I perioden 1836 til 1846 var det skysstasjon og skjenkestue her. Veien, som fortsatt er synlig, gikk langs våningshuset. Fra 1846 var det hvilestue på Bånkall fram til Trondheimsveien igjen endret trasé rundt 1860.

Gårdsanlegget med åtte mål tomt ble i 1994 overtatt av Oslo kommune.

Leiemuligheter

Vi har to utleieenheter på Bånkall gård, Kultursalen og Skjenkestua.

Ingen av lokalene leies ut til arrangement som har et stort preg av «fest». Vi forbeholder oss retten til å kunne vurdere hvert enkelt arrangement.

Kultursalen

Kultursalen på Bånkall Gård er et lokale som egner seg meget godt for konfirmasjoner, jubileumsmarkeringer, julebord, firmafester, konferanser, firmapresentasjoner og generalforsamlinger. Kultursalen kan også benyttes til intimkonserter, danse - og teaterforestillinger og lignende.

Lokalet har en scene på 25 kvadratmeter.

Lokalet er godkjent for 80 personer.

Fasiliteter

All leie inkluderer bruk av trådløst nettverk. Det er mulig å låne:

 • Lerret
 • Projektor
 • AV-utstyr med XLR eller PHONO innganger
 • Én håndholdt mikrofon.

Priser

 • Hverdager: 6 000 kroner
 • Fredag, lørdag eller søndag: 9 900 kroner per dag
 • To dager i forbindelse med helg: 14 400 kroner
 • Hele helgen, fredag til søndag: 18 440 kroner

Alle priser inkluderer oppvask og vask av lokalet. Leietager må selv rydde og skylle oppvasken.

Skjenkestua

Skjenkestua består av to stuer, peisestue, kjøkken og toalett.

Lokalet leies ut til møtevirksomhet, fremvisninger, utstillinger og selskapelige sammenkomster. Som selskapelige sammenkomster menes dåp, konfirmasjoner, bryllup, minnestund, årsdager og lignende.

Lokalet er godkjent for 30 personer.

Lokalet har svært høye treskler og utvendige trapper. Huset er derfor ikke universelt utformet, og egner det seg dårlig til personer med behov for rullator eller rullestol.

Fasiliteter

All leie inkluderer bruk av trådløst nettverk. Det er mulig å låne lerret og projektor.

Kjøkkenet i Skjenkestua er et anretningskjøkken og det er ikke lagt til rette for å lage matretter fra bunnen av. Det er kun mulig å varme opp, eller holde tilkjørte retter varme/kalde.

Priser

 • Hverdager: 4 500 kroner
 • Fredag, lørdag eller søndag: 5 500 kroner per dag
 • To dager i forbindelse med helg: 7 000 kroner
 • Hele helgen, fredag til søndag: 9 000 kroner

Alle priser inkluderer oppvask og vask av lokalet. Leietager må selv rydde og skylle oppvasken.

Når er lokalene ledig?

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Kontaktperson
479 01 889
Besøksadresse:
Trondheimsveien 640
0964 OSLO