Arbeiderboliger - Grorudveien 3 og 5

Om kultureiendommen

I 1917 nedsatte formannskapet i Aker kommune et boligråd som blant annet skulle arbeide for å avhjelpe bolignøden. Selskapet hadde en egen arkitekt, Ragnar Dahl, og i perioden 1920 til 1924 ble det oppført flere titalls hus. Grorudveien 3 og 5 er de siste av denne typen som ble bygget i Groruddalen i perioden fra 1920 til 1930. 
 
Grorudveien 3 og 5 er oppført i 1924/1925 og  består av to like bolighus i tre, begge med full kjeller og uinnredet bodloft. Hvert hus rommer 4 familieleiligheter.

I dag finner man Steinhoggermuseet, Kafe Steinbra, leiligheter og atelier i byggene.

www.kafesteinbra.no
www.grohi.no

Kontakt

Besøksadresse

Grorudveien 3, 0962 OSLO

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).