Stovner idrettshall

Innendørs hall som drives av Stovner sportsklubb.

Fasiliteter

En spillflate merket for

  • badminton
  • basketball
  • håndball
  • innebandy
  • volleyball

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@bym.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Stovner senter 40
OSLO