Jordal Amfi

Jordal Amfi er en ishall i Oslo.

Om Jordal Amfi

Jordal Amfi har plass til 5300 sittende publikummere.

Isflaten har en størrelse på 61 x 26 meter.

Bygget og arkitektur

Ishallen er utstyrt med tidsriktige fasiliteter for brukere og publikum, og fremtidsretta verktøy for effektiv drift og kommunikasjon.

Solcellepaneler, grønt tak og 30 energi-brønner gjør ishallen klimavennlig og energieffektivt i drift.

Bygget er tegnet av det norske arkitektkontoret Hille Melbye Arkitekter AS.

Tilbud i nærheten

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@bym.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Jordalgata 12
0657 OSLO