Jordal Amfi

Jordal Amfi er revet, og nye Jordal Amfi er planlagt ferdig høsten 2020.

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Jordalgata 12
0657 OSLO