Se hvem som holder til på Slurpen

Vi har aktivitetstilbud for barn, unge og andre engasjerte i bydelen, og arrangerer alt fra felleskapsmiddager og spennende foredrag til klesbyttemarked for lokalmiljøet. Her kan du lese mer om oss som holder til fast på Slurpen.

Collage av ulike aktiviteter på Slurpen nærmiljøhus
Bilde: Oslo kommune

Dragen fritidsklubb

Dragen fritidsklubb er hjertet i huset og et tilbud for alle som bor eller går på skole i bydel Grünerløkka. Vi har et juniortilbud for deg mellom 8 og 14 år. For deg mellom 14 og 18 år har vi et ungdomstilbud. Hver dag tar vi imot 60 til 70 barn etter skoletid.

På Dragen fritidsklubbklubb har vi faste aktiviteter som inneholder blant annet musikk, dans, forming, tegning, leksehjelp og teater.

Collage fra Halloweenfest på Slurpen
Bilde: Oslo kommune

Løkka Tigers Turn

Løkka Tigers Turn har treninger på Slurpen tre ganger i uken. På søndager har vi gratis treninger med brunsj. Disse treningene er åpne for alle, men du må registrere deg her for å delta. På tirsdager har vi åpne foreldretreninger hvor dere sammen spleiser på lønn til instruktøren.

Vi er et lokalt turn- og akrobatikktilbud for barn i 1.-7. klassetrinn boende i bydelen. Klubben har ingen administrasjons- og lønnskostnader utover lønn til instruktørene. Dette for å sikre at alle barn, uavhengig av familieøkonomi, kan delta. Treningslokalet er gymsalen på Slurpen, som klubben låner vederlagsfritt tre ganger i uken av Oslo kommune. Utover det er klubben støttet av Sparebankstiftelsen DnB. Løkka Tigers Turn er etablert av foreldre på dugnad.

Følg Løkka Tigers Turn på Facebook

Collage fra Løkka Tigers Turn sine treninger
Bilde: Oslo kommune

Sofienberg musikkorps

Sofienberg skoles musikkorps har holdt til på Slurpen i en årrekke. Det ble stiftet så tidlig som i 1905. Sofienberg musikkorps er et korps for alle over 15 år. Korpset har øvinger hver mandag fra 18:30 til 21:30 på Slurpen. Korpset består for tiden av 50 medlemmer, ledes av Kai Svestad og har et meget godt sosialt miljø. De reiser utenlands på seminarer og turer og har deltatt i Oslomesterskapet med gode resultater.

Følg Sofienberg musikkorps på Facebook

Gateteamet

Hos oss sitter også Gateteamets ungdomsteam i Bydel Grünerløkka. De hjelper unge som havner i vanskelige miljøer og har et godt samarbeid med ungdomsklubbene i bydelen. Gateteamet ønsker å gå ut i feltet sammen med ledere for fritidsklubbene, og snakke med ungdommene direkte.