Til innhold

Privatarkiv

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Privatarkiver er fellesbetegnelsen på arkiver etter organisasjoner, bedrifter, institusjoner og privatpersoner. Byarkivet tar vare på privatarkiver fra Oslo.

Levere arkiv til Byarkivet

Sitter du på et arkiv du mener bør bevares? Ta kontakt med Byarkivet så gjør vi en vurdering av privatarkivet. Ikke alle typer arkiver skal til Byarkivet, men vi henviser deg til riktig sted.

Lete i privatarkiver

Alle privatarkivene i Byarkivet er katalogisert, og katalogen er publisert.
Søk i arkivportalen

Privatarkivarbeidet i Oslo

Byarkivet har et fylkeskoordinerende ansvar for privatarkivarbeidet i Oslo. Ta kontakt med Byarkivet ved spørsmål om privatarkivarbeidet.

Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Oslo kommune (PDF, 7,1MB)

Dokumentasjon av det multikulturelle Oslo

Oslos multikulturelle arkiver «Spor etter oss» (PDF, 6MB)

Mangfoldige stemmer – minoritetskvinner i organisasjonslivet (PDF, 2,4MB)