Oslos historie

Byen Oslo er ca. 1000 år gammel. I 1624 ble byen flyttet fra det som i dag er Gamlebyen, til andre siden av Bjørvika. I 1948 ble Oslo slått sammen med landkommunen Aker.

Mange artikler om Oslos historie finnes på lokalhistoriewiki.no, i Byarkivets tidsskrift Tobias og på Byarkivets blogg.

Kulturminneatlas for Kvadraturen. Historien til det gamle Christiania fortalt gjennom kulturminner.

Kilder i Byarkivet

Vi har kun digitalisert en liten del av arkivet. På vår lesesal kan du få hjelp til å finne og bruke flere kilder.

Byarkivet har dokumenter fra 1600-tallet, men hovedmengden er fra 1800- og 1900-tallet. Noen av dokumentene er digitalisert og ligger på nett, men det aller meste finnes fortsatt i papir. Du kan komme til lesesalen vår og se på dokumentene.

Lenker til digitaliserte kilder i Byarkivet.

Våre arkiver på Arkivportalen. Noe av vår kataloginformasjon er publisert på Arkivportalen. Vi publiserer fortløpende.

Søk etter bøker i vårt bibliotek i Bokbasen.

Oslo kommunes historie

Søk i registeret over Kristiania/Oslo bystyres saker i Generalregisteret (1837-1980)

Nyere politiske vedtak etter 1987 for å få oversikter over avholdte og fremtidige møter. I tillegg kan du finne årlige saksoversikter over behandlede saker for hvert utvalg.

Kilder til Oslos og Akers kommunehistorie

Beretning for Oslo kommune for årene 1987-2011

Oslo kommune har beretninger helt tilbake til etableringen av det lokale selvstyret i 1837.

Boken "Beretning om Oslo kommune for årene 1987-2011" av Arne Holm, Trine Myrvold og Marit Ekne Ruud er den femte i rekken av Oslo kommunes historie. Tiden den dekker er en periode med store forandringer i kommunen, blant annet med innføring av parlamentarisme og etablering av bydelsordning. Kommunens administrasjon og tjenester gjennomgikk omlegginger inspirert av ideer fra privat sektor. Innbyggertallet økte sterkt, og både bybildet og befolkningen blir mer mangfoldig.

"Beretning om Oslo kommune for årene 1987-2011" gir et bilde av utviklingen i kommunens virksomhet i perioden. Boken ble overrakt fra forfatterne til Oslo kommune, ved Marianne Borgen, den 10. april 2018.

Beretning om Oslo kommune for årene 1987-2011 (PDF, 25MB)