Solkart for Oslo

Kartet viser hvor mye solenergi du kan produsere på eiendommen din.

Om solkartet

  • Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030.
  • Gjennom å velge solenergi bidrar du til at vi når dette målet.
  • Solkartet gjør det enklere å se om dette passer hos deg.

Her finner du kartet

Finn eiendommen din i kartet, se hvor mange kilowattimer du kan produsere og sjekk om du må søke for å sette opp solcelle- eller solfangeranlegg.

Gå til Oslo solkart

Hvorfor et solkart for Oslo?

For å skape et samfunn uten utslipp av klimagasser, må vi gå fra å bruke fossil energi til å bruke fornybar energi. Solen er en viktig kilde for fornybar energi. Dette kartet gjør det enklere for deg å finne potensialet for din eiendom.

For å gjøre det enklere for byens innbyggere å finne ut hvilket potensiale for produksjon av solenergi som finnes på deres eiendommer, har kommunen laget et solkart for byen. Du kan hente frem din eiendom i kartet og så vil nettløsningen fortelle deg hvor mange kWh du kan forvente på de forskjellige delene av taket i løpet av et år.

Søk om støtte

Har du spørsmål om støtteordningene?

Kontakt ENOVA for å få vite mer om ENOVAs støtteordninger: 08049, eller finn kontaktinfo på www.enova.no.

Gode grunner til å velge solenergi

  • Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030. Gjennom å velge solenergi bidrar du til at vi når dette målet.
  • Bruk av solstrøm kan redusere ditt behov for tilført elektrisk strøm for oppvarming.
  • Ved bruk av solvarme kan du dekke deler eller hele ditt behov for oppvarming av varmtvann til dusj og lignende.
  • Ved bruk av solvarme kan du dekke deler av ditt behov for oppvarming av boligen din.
  • Økt etterspørsel etter solenergianlegg vil stimulere til mer innovasjon innen solenergi slik at vi får smartere produkter til lavere priser.

Bakgrunnen for solkartet

Oslo skal halvere klimagassutslippene innen 2020 og bli en nullutslippsby innen 2030. For å nå dette målet er det viktig å legge til rette for at flere kan utnytte kortreist fornybar energi som solenergi representerer.

Solkartet vil gjøre det enklere for Oslos innbyggere å vurdere om solenergi kan være en god løsning. Solenergi er et viktig virkemiddel for å oppnå kommunens ambisjoner om at det skal bli flere plusshus.