Planer for biologisk mangfold

Her finner du styrende dokumenter for arbeidet med biologisk mangfold i Oslo og et utvalg av forvaltnings- og skjøtselsplaner for viktige naturområder i Oslo, inkludert flere verneområder.