Villfyllinger

Områder med forurenset grunn og avfall som ikke har tillatelser fra Forurensningsmyndighet.