Test av barn og unge i skoler og barnehager

Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Fullvaksinerte nærkontakter eller nærkontakter som har hatt korona i løpet av de siste 12 månedene (husstandsmedlemmer, bestevenner, kjærester og tilsvarende) til den smittede slipper karantene. Uvaksinerte nærkontakter kan enten følge testregimet for å unngå karantene eller være karantene i 7 dager.

Det finnes to muligheter for å teste seg ut av karantene for barn og unge:

Massetesting i regi av skoler

Mandag 6. september begynte kommunen massetesting på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. 

Vi har satt i gang tilsvarende massetesting for alle elever på barnetrinnet. Målet er at alle elever i Osloskolen skal teste seg to ganger i uka. Skolene sender selvtestene med elevene hjem. Testen er frivillig, og vi oppfordrer alle elever til å gjennomføre testen. Dersom du eller ditt barn omfattes av massetesting, vil du få informasjonen du trenger fra skolen.  

Barn og unge som er del av massetesting vil derfor automatisk teste seg ut av karantene ved negativ hurtigtest, og trenger ikke teste seg utover dette for å unngå karantene. Les mer om hva du må gjøre dersom hurtigtesten har et positivt prøvesvar lenger ned på siden.  

I forbindelse med nedjustert TISK vil det fra og med uke 42 kun pågå jevnlig testing i skoler eller barnehager der det avdekkes smitteutbrudd. Dette kan gjelde klasser, trinn eller hele skoler avhengig av utbruddets omfang. Jevnlig testing vil være for en kort periode, og iverksettes i samråd mellom skolen og bydelens smittevernteam. 

Barn og unge som tester seg ut av karantene utenfor massetesting

For barn og unge som ikke er del av massetesting i regi av sin skole, gjelder følgende regler for å teste seg ut av karantene:

  • Barn under 12 år, og 13-åringer på barneskole: Første test så raskt som mulig etter at du er identifisert som nærkontakt (dag 1), og deretter én ny test mellom dag 3 og 5.
  • Barn over 12 år: Første test så raskt som mulig (dag 1), og deretter nye tester både dag 3 og 5.

Barnehagebarn og unge i aldersgruppen 0-18 år som skal følge dette regimet og ikke være del av massetestingen, kan teste seg ut av karantene ved å ta hurtigtest selv eller ved å ta en test på et av kommunens testsentre. 

Les mer om timebestilling og drop in-tilbud

Det finnes i tillegg muligheter til å ta hurtigtest ved private teststasjoner på ulike steder i byen, og du kan også kjøpe hurtigtester på apotek og ta testen selv. Merk at ikke-kommunale tilbud kan koste penger. 

Ved positiv hurtigtest

Dersom du tar en hurtigtest enten som del av massetesting eller på eget initiativ, må en positiv hurtigtest følges opp med ny PCR-test ved testsentrene. PCR-test er standard testmetode ved teststasjoner som tas i fremre nese, der prøven analyseres på laboratorium. PCR-test må tas på en teststasjon.

Du må gå i isolasjon til du har fått prøvesvaret. Ubeskyttede (ikke-vaksinerte) og barn (selv om de er del av massetesting) i samme husstand, må også i karantene frem til prøvesvar er mottatt. Ved positiv PCR-test blir smitteteamet automatisk varslet, og de vil ta kontakt med deg og gi informasjon om hva du skal gjøre videre. 

Foresatte er ansvarlig for å informere andre husstandsmedlemmer om at barnet er smittet og at de må gå i smittekarantene. 

For ansatte og elever over 18 år

  • De som er fullvaksinert eller hatt korona i løpet av de siste 12 månedene, trenger ikke gå i smittekarantene etter nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra 1 uke etter siste dose.
  • De som kun har fått første vaksinedose bør ta en test etter nærkontakt med en smittet person.
  • De som ikke er vaksinert og nærkontakt til en smittet person, må enten følge testregimet for uvaksinerte som beskrevet under Koronatest og prøvesvar, karantene og isolasjon, eller gå i karantene i syv dager. Dersom du er uvaksinert øvrig nærkontakt trenger du ikke følge testregime, men kun ta en test.
  • Følg med på helsetilstanden din i ti dager. Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer.