Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Tone Meiland, institusjonssjef

Telefon

23 43 87 00

E-post

Besøksadresse

Høgåsveien 51, 1259 OSLO

Liakollen rehabiliteringssenter

Et tilbud til brukere med god rusmestring som ønsker å redusere eller avslutte sin rusmiddelbruk og forberede en selvstendig tilværelse i egen bolig.

Målgruppe

 • voksne menn og kvinner (fire leiligheter utenfor institusjonen er øremerket kvinner)
 • brukere av alkohol, medikamenter, cannabis, opiater eller sentralstimulerende stoffer
 • du er tilnærmet rusfri eller har et moderat rusmiddelbruk. Det er større krav til rusmestring i leilighetene
 • ønske om å redusere rusbruken eller bli rusfri
 • selvhjulpen, med god psykisk fungering

Tilbud

 • inntil ett års botid, med mulighet for forlengelse med ett år ved overføring til institusjonens leiligheter
 • tre halvdagsplasser
 • 19 døgnplasser ved institusjonen
 • 10 døgnplasser i leilighet
 • døgnbemannet
 • oppfølging etter utflytting kan vurderes etter behov og for en begrenset periode
 • du handler og lager egen mat
 • ansatte med sosialfaglig kompetanse