Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Maia Camilla Jordhøy, institusjonssjef

Telefon

23 42 78 80

E-post

Besøksadresse

Karlsborgveien 5, 0193 OSLO

Karlsborg rehabiliteringssenter

Et tilbud til voksne og eldre menn i aktiv rus som trenger oppfølging og hjelp til å få kontroll over sin rusmiddelbruk, slik at de kan fungere bedre i hverdagen. Vi har som mål at du flytter i egen bolig etter oppholdet.

Målgruppe

  • alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter, cannabis
  • kontrollert rusmiddelbruk, daglig eller periodevis
  • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
  • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe praktisk bistand

Tilbud

  • 19 døgnplasser, botid inntil ett år
  • døgnbemannet
  • frokostservering, brukerne handler egen mat
  • HC-tilpasset bygning