Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Øyvind Jensen, institusjonssjef

Telefon

907 88 546

E-post

Postadresse

Underhaugsveien 22, 0354 OSLO

Besøksadresse

Underhaugsveien 22, 0354 OSLO

Mob: 907 81 469

Exit

Et tilbud til unge voksne med daglig eller periodevis rusmiddelbruk. De som er brukere hos oss står i fare for å utvikle, eller har allerede utviklet, et alvorlig rusproblem. Vi tilbyr deg oppfølging og bistand slik at du kan få kontroll over din rusmiddelbruk og få bedre funksjonsevne.

Målgruppe

  • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
  • ønske om å få en mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon

Tilbud

  • inntil 1 år
  • 8 døgnplasser
  • døgnbemannet
  • full kost, mot økt egenbetaling
  • helse- og sosialfaglig oppfølging
  • individuell boavtale med målsettinger basert på dine behov
  • du kan få noe oppfølging etter utflytting