Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Leni Gomes, institusjonssjef

Telefon

23 42 76 20

Besøksadresse

Dalsbergstien 21, 0170

Dalsbergstien hus

Et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus. Vi hjelper og veileder deg som ønsker endring i din livssituasjon. Opiatmisbrukere som kan være aktuelle for substitusjonsbehandling prioriteres.

Målgruppe

 • voksne menn, kvinner eller par
 • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe omsorg

LASSO-prosjektet tilbyr skadereduserende behandling til deg som er avhengig av opiater

Tilbud

 • inntil 3 måneder botid, kan forlenges til ett år.
 • 43 døgnplasser
 • døgnbemannet
 • feltpleie, legetjenester, medikamenthåndtering
 • frokostservering
 • hos oss jobber helsepersonell, psykiater og ansatte med sosialfag kompetanse
 • ingen mulighet for oppfølging etter utflytting