Til innhold

Dalsbergstien hus

Har du bodd på heldøgns rusinstitusjon i Oslo etter 1. januar 2012, kan du ha betalt for mye i egenandel. Klikk på overskriften for å få vite mer om hvordan du kan søke om tilbakebetaling, og hvem du kan kontakte.

Kontakt

Kontaktperson

Leni Gomes, institusjonssjef

Telefon

23 42 76 20

Besøksadresse

Dalsbergstien 21, 0170

Dalsbergstien hus

Et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus. Vi hjelper og veileder deg som ønsker endring i din livssituasjon. Opiatmisbrukere som kan være aktuelle for substitusjonsbehandling prioriteres.

Målgruppe

 • voksne menn, kvinner eller par
 • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe omsorg

LASSO-prosjektet tilbyr skadereduserende behandling til deg som er avhengig av opiater

Tilbud

 • inntil 3 måneder botid, kan forlenges til ett år.
 • 43 døgnplasser
 • døgnbemannet
 • feltpleie, legetjenester, medikamenthåndtering
 • frokostservering
 • hos oss jobber helsepersonell, psykiater og ansatte med sosialfag kompetanse
 • ingen mulighet for oppfølging etter utflytting