Fredensborg hus

Kontakt

Kontaktperson

Tone Meiland, institusjonssjef

Telefon

23 47 54 70

E-post

Besøksadresse

Fredensborgveien 7, OSLO

Fredensborg hus

Vi tilbyr akutt-, utrednings- og videreformidlingsopphold for personer i aktiv rus.
Hos oss får du helse- og sosialfaglig hjelp, med fokus på stabilisering og fysisk og psykisk helse. Sammen ser vi på din livssituasjon og dine ressurser. Vi samarbeider med bydelen du bor i og andre aktuelle instanser, slik at du etter hvert kan flytte videre til mer varige bo- og tjenestetilbud.

Fredensborg hus inkluderer også "Veien videre", et, tilbud til personer med rusavhengighet og psykisk lidelse, som har prøvd mange ulike tilbud uten å lykkes.

Målgruppe

  • unge voksne og voksne av begge kjønn, par
  • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
  • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
  • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
  • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe omsorg

Tilbud

  • 32 døgnplasser, inkludert 6 plasser på Veien videre
  • inntil 60 dager, men kan utvides med ytterligere 30 dager etter en individuell vurdering
  • døgnbemannet
  • feltpleie
  • frokostservering

De ansatte har sosialfaglig bakgrunn. Vi tilbyr ikke oppfølging etter utflytting.