Adamstuen omsorgssenter

Kontakt

Telefon

23 42 73 00

Besøksadresse

Kirkeveien 161, 0450 OSLO

Tonje Nørve, institusjonssjef

Telefon 23 42 73 01

Adamstuen omsorgssenter

Et omsorgstilbud til personer i aktiv rus som har vansker med å ta vare på seg selv. Du kan få oppfølging innen helse og ernæring. Vi som jobber her kan bistå med å etablere kontakt med familie og nettverk, og at du kan delta på aktiviteter. Ved behov kan du skal få hjelp til å mestre økonomi og boferdigheter. Sammen med deg og bydelen du bor i jobber vi målrettet for å sikre at du får egnet tjenestetilbud også etter at du har flyttet ut.

Fra 1. september 2020 og så lenge situasjonen krever det, skal syv plasser benyttes til isolasjonsenhet for personer med Covid 19.

Målgruppe

 • voksne og eldre menn, kvinner og par
 • personer som bruker alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du har behov for omsorg og hjelp fra helsefaglig personell

Tilbud

 • langtidsplass, inntil 2 år
 • 43 døgnplasser, 10 leiligheter inne på institusjonen
 • døgnbemannet
 • medikamenthåndtering
 • full kost
 • hos oss jobber helsepersonell og ansatte med sosialfaglig kompetanse
 • mulig å avtale noe oppfølging etter utflytting