Ivareta Oslo

Kontakt

Kontaktperson

Kjell Sæthre

Telefon

41 23 04 88

Besøksadresse

Torggata 1, 0181 OSLO

Målgruppe

Ivareta er en organisasjon av og for pårørende til personer med rusproblemer. Ivareta har veiledning og enkeltsamtaler, samt erfaringsutveksling med andre pårørende.

Tilbud

Ivareta er en medlemsorganisasjon som jobber aktivt med brukermedvirkning og fremmer pårørendekunnskap basert på erfaringer. Ivareta har også møter, temakvelder og kurs hvor du kan utveksle erfaringer med andre pårørende. Ivareta kan veilede deg i hvor du kan få hjelp og støtte fra det offentlige, både til deg selv og den som har rusproblemer. Ivareta har også oversikt over andre organisasjoner på rusfeltet.

Les mer på nettsiden til Ivareta

Fyll dagene - se alle tilbud her