=Oslo

Målgruppe

Mennesker som står utenfor det ordinære arbeidslivet, og som trenger et alternativ til tigging, kriminalitet og prostitusjon. Tilbudet er gratis og stiller ikke krav til rusfrihet.

Tilbud

Tiltaket produserer og distribuerer gatemagasinet =Oslo/=Norge. Vanskeligstilte kan registrere seg som selgere. Selgere kjøper magasinet for 50 kroner i salgslokalet i Skippergata 14, og selger det for 100 kroner på gata.

Ta kontakt på telefon eller møt opp i åpningstiden for å avtale en samtale. Åpningstider 09:30-16:00.

Les mer på nettsiden til =Oslo

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Christian Kroghs gate 2
0186 Oslo