Foreningen Medvandrerne

Målgruppe

Foreningen Medvandrerne er åpen for alle som vil bidra, men med hovedvekt på rusavhengige, pårørende og fagfolk. Målgruppen er mennesker som trenger motivasjon eller som vil være med å motivere med natur og friluftsliv som hovedarena. Man trenger ikke være rusfri for å bli en medvandrer, men alle turer og aktiviteter i regi av foreningen er rusfri.

Tilbud

Motivasjonsturene består av turledere, team og deltagere som reiser på villmarksopplevelser for å skape motivasjon til endring. De arrangerer flere lengre motivasjonsturer i løpet av året. Medvandrerne utvikler og etablerer lokal medvandring flere steder i landet gjennom veiledning, kursing og kvalifisering av nye frivillige gruppeledere og motivatorer.

For å få en rolle som representant, gruppeleder eller motivator i foreningen kreves det at du har vært helt rusfri og stabil over tid, og har gode samarbeidsevner og ansvarlig ivaretakelse av andre mennesker.

Medvandrerne vil så godt det lar seg gjøre legge til rette for å møte deg som er interessert, gi videre informasjon om hvordan man kan delta, eller sette deg i kontakt med lokale samarbeidspartnere. Følg Facebook-gruppen "Venner av Medvandrerne" for å få tilgang til nettverket og mulighet til å melde seg på aktiviteter.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Are Lerstein
Telefon
94 17 50 81