Foreningen for human narkotikapolitikk

Målgruppe

FHNs målgruppe er brukere og brukervenner. Deres medlemmer og tillitsvalgte er både tidligere brukere og aktive brukere, med eller uten problematisk bruk, brukere i LAR, pårørende og ellers ruspolitiske engasjerte og interesserte.

Tilbud

FHN driver oppsøkende virksomhet, tilbyr bistand og oppfølging, og arbeider med smitteforebyggende, overdoseforebyggende og skadereduserende tiltak. De samarbeider formelt med de øvrige brukerorganisasjoner og med mange andre instanser på rusfeltet - kommunale, statlige og private. FHN tilbyr foredrag, ruspolitiske innlegg og brukermedvirkning på individ-, system- og politisk nivå.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Tonje Jevari
Telefon
90 93 18 60
Besøksadresse:
Torggata 9A
0181 OSLO