Foreningen for helhetlig ruspolitikk (FFHR)

Målgruppe

FFHR er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon.
Sammen med våre dyktige brukermedvirkere og samarbeidspartnere skal vi gjøre det lettere å komme tilbake til samfunnet for rusavhengige og psykisk syke, uansett bakgrunn.

Tilbud

Vi sitter i en rekke råd og utvalg i ulike deler av behandlingssystemet, kommuner og organisasjoner. Slik sørger vi for at brukerne får sin stemme hørt av beslutningstakerne

Vi jobber tett med fengsler, behandlingsinstitusjoner og ettervernstilbud for å gi innsatte og brukere best mulig utgangspunkt etter fullført soning.

Tilrettelegging

Kan kontakte oss på Facebook, websider, sende epost eller ringe direkte til oss.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Jon Storaas
Telefon
99 26 10 78
E-post
jon.storaas@ffhr.no